By - admin

2018年12月26日中国货币基金最近7日平均年收益率为1.94% – 股票信息 – 全球经济数据

柴纳货币基金近7测量均年击穿为

2018-12-26 21:47:17   发起:
点击量:

柴纳货币基金近7测量均年击穿为
编码 命名 单位资产进项(元) 从过来七天的进项计算的资产年度报酬率
000009 易芳大每日筑货币A
000010 易芳大每日筑货币B
000203 全国总部钱每日收益货币A
000204 全国总部钱每日收益货币B
000300 德邦德利货币a 0.9280 4.610%
000301 德邦德利货币b 0.9922 4.850%
000324 华润园大现钞收益货币A 1.0397 3.210%
000325 华润园大现钞收益货币B 1.1059 3.451%
000366 汇添富增大了富通货币A
000380 京顺万里长城京邑货币A 0.8052 2.953%
000424 长寿命提姆李宝货币A 0.7339 2.832%
000425 长寿命提姆下风波货币B 0.7956 3.072%
000434 新中国一黄金A
000439 金鑫余款 0.2862 1.240%
000464 播种货币 0.8038 3.110%
000475 广发田丽货币A 0.8409 3.039%
000476 广发田丽货币B 0.9065 3.285%
000483 鑫元货币a 1.6439 5.137%
000484 鑫元货币b 1.7076 5.388%
000505 柴纳人寿货币A
000506 柴纳人寿金B
000509 GF鼓胀币A 0.9051 3.121%
000533 不朽赢钱
000540 货币A 1.5547 3.300%
000542 像银的A 0.8996 3.193%
000543 像银的B 0.9659 3.443%
000559 保藏整天 0.8967 3.150%
000560 诺亚珍视E 0.9318 3.286%
000569 鹏华增量宝货币
000588 招商引资
000600 汇添富与宝藏货币
000604 银华多宝币A
000615 万里长城工资名单 0.7016 2.627%
000644 招商引资宝A
000647 易芳大钱快运货币A
000648 易芳大钱快运货币B
000651 招商宝货币B
000662 银陈设钱宝F
000677 工行现钞货币
000678 沃伯格现钞黄金E
000681 辛达澳洲人银矫智管家A 1.0078 2.886%
000682 辛达澳洲人银矫智管家C 1.0760 3.148%
000683 辛达澳洲银矫智管家E 0.9227 2.594%
000699 柴纳倾斜飞行金库
000701 京顺万里长城景丰货币A 0.8802 2.841%
000704 Yi Fonda每天赚钱
000705 Yi Fonda每天挣钱
000707 京顺万里长城景丰货币B 0.9289 3.073%
000709 华安货币可变化性货币 1.0548 3.179%
000721 法国兴业倾斜飞行倾斜飞行货币A
000722 法国兴业倾斜飞行倾斜飞行货币B
000726 大成提姆李宝货币E 0.8203 3.023%
000730 黄金A 0.8561 3.152%
000734 统计表增大了整天。 0.5901 2.519%
000735 统计表每天增大B。 0.6564 2.764%
000738 中信广场值得买的东西A 0.7314 2.643%
000740 兴倾斜飞行货币B
000741 兴倾斜飞行货币A
000748 GF现钞宝A 0.8047 3.529%
000759 Ping An钱宝货币
000773 万家现钞宝A

发表评论

Your email address will not be published.
*
*